-2.1 C
Brno
Středa, 14 prosince, 2022

Nadace SPP poskytne podporu lidem se zdravotním znevýhodněním

Nadace SPP otevírá v podobě grantu „O krok vpřed“ i letos možnost čerpání finanční podpory pro lidi s různým zdravotním znevýhodněním. Z celkově vyčleněné sumy 60 000 eur mohou jednotliví žadatelé získat příspěvek na speciální rehabilitace až do výše 2000 eur. Žádosti o příspěvky je třeba zasílat nejpozději do půlnoci 11. října 2021, a to pouze prostřednictvím zaslání elektronického formuláře, který je žadatelem k dispozici na stránce https://nadaciaspp.egrant.sk/.

„V rámci Nadace SPP se snažíme přispět ke zkvalitnění péče o lidi se zdravotním znevýhodněním a chceme také pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci. V rámci grantového programu „O krok vpřed“ proto podpoříme aktivity zaměřené na zlepšení podmínek života jednotlivců se smyslovým či zdravotním postižením, ale i dlouhodobě nemocných pacientů, z nichž jsou mnozí zároveň v nelehké sociální situaci. Naše podpora směřuje zejména k těm, kteří bojují například s neurologickými poruchami pohybového aparátu, starají se o nemocné, předčasně narozené děti, děti bojující s dětskou mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou, ale i děti a dospělé s diagnózou spinální svalová atrofie SMA, typ I. , II., III, IV, či jednotlivců s náročnou poúrazové léčbou. Abychom naši pomoc směřovaly co nejefektivněji, rozhodli jsme se letos v rámci programu spojit naše síly s Asociací pomoci postiženým APPA a využít jejich zkušenosti, protože důvěrně znají podmínky, ve kterých se nachází cílová skupina našeho grantového programu, „říká Eva Guliková, správkyně nadace SPP.

Žádosti o příspěvek z grantu mohou zasílat tak jednotlivci nebo samotní rodiče dětí, které bojují s různými zdravotními problémy. „Těší nás, že se Nadace SPP rozhodla s námi spolupracovat. Prostřednictvím vybraných partnerů poskytujících rehabilitační péči pomůžeme zajistit alespoň část potřebné zdravotní péče úspěšným žadatelem prakticky na celém Slovensku. Například v zařízeních AXIS International Rehabilitation Center, Adeli Medical Centre, Hendy Centre a Possibilities zařízení v Piešťanech, v Centru Světýlko v Bratislavě, Brně av Prešově, ale také v Centru Liberta v Košicích, Ceremina v Šúrovce, zařízení Já sám v Hlohovci, zařízení Physio canis, oz Žilina, R1 – centru intenzivní terapie v Banské Bystrici, zda v Rehab Klinik Bratislava a v rámci Slovenského Červeného kříže v Košicích, „upřesňuje předsedkyně občanského sdružení APPA Miriam Juhanesovičová.

Příspěvek lze použít pouze na financování rehabilitačního pobytu, terapie a procedur souvisejících s daným rehabilitačním programem. Podpora se nevztahuje na platby za služby související s pobytem, ​​jako jsou náklady na ubytování, cestovné, stravné apod. Jednotlivé předložené projekty a žádosti musí splňovat stanovená kritéria a podmínky grantu. „Všechny předložené žádosti posoudí do 28. října 2021 hodnotící komise, složená ze zástupců Nadace SPP a odborníků na oblast pomoci postiženým. Žádosti posoudíme tak po stránce přínosů zkvalitnění života zdravotně postižených osob, pomoci vybraným jednotlivcům se smyslovým, tělesným nebo mentálním znevýhodněním, jakož i s ohledem na reálnost technického a finančního zabezpečení jednotlivých aktivit, „zpřesňuje správkyně Nadace SPP. Žadatelé v rámci elektronického formuláře vyplňují základní údaje o sobě, detailní popis situace, rodinný příjem, požadovanou částku podpory a neměli by zapomenout ani na výběr konkrétního rehabilitačního střediska. Seznam úspěšných žadatelů bude následně zveřejněn na stránce Nadace SPP 29. října 2021.

Bližší informace o grantu „O krok vpřed“ a komunikační podporu při vyplňování žádostí poskytne žadatelům programová asistentka Nadace SPP Mgr. Barbora Blahová (tel. Č. 0918 548 598, email: barbora@nadaciaspp.sk) nebo koordinátorka projektů z Asociace pomoci postiženým – APPA, PhDr. Ludvíka Chmelarova, (tel.č. 0905 991 901, chmelarova@appa.sk).

- Komerční sdělení-magazín

Mohlo by vás zajímat

- Komerční sdělení-PR články
- Komerční sdělení-magazín
- Komerční sdělení-magazín

Doporučené články z rubriky

- Komerční sdělení-aktuality